Showing all 4 results

Ống và phụ kiện

Co nối SBE 050

13.000 

Ống và phụ kiện

Co nối SBE 075

13.000 

Ống và phụ kiện

Nối Swing Joint 1”

1.676.000 

Ống và phụ kiện

Ống dẻo SPX

1.740.000