Showing 1–12 of 26 results

14.000 

Ống và phụ kiện

Co nối SBE 050

13.000 

Ống và phụ kiện

Co nối SBE 075

13.000 

Dịch vụ giải pháp tưới

Dịch vụ giải pháp tưới

Tưới phun mưa

Đầu nối PA-8S

69.000 
71.000 

Tưới phun mưa

Đầu tưới Falcon 6504

2.380.000 
100.000 
100.000 
100.000